Phòng GDĐT huyện Đông Hưng tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ giáo viên hướng dẫn trẻ tiếp cận với Tiếng Anh tại UBND xã Đông Động.