Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 243
Năm 2022 : 2.481
 • Phạm Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0916984361
 • Nguyễn Thị Luyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0352577751
 • Đoàn Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0963214509
 • Phạm Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0963207751
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0969340172
 • Nguyễn Hà Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395321294
  • Email:
   mnphuluonh@thaibinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Khối Trưởng khối 13-24 tháng
  • Điện thoại:
   0353864476
  • Email:
   mnphuluonh@thaibinh.edu.vn
 • Mai Thị Thêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0394257002
  • Email:
   mnphuluonh@thaibinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Khối Trưởng khối nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0396985035
  • Email:
   mnphuluonh@thaibinh.edu.vn
 • Mai Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965765269
  • Email:
   mnphuluonh@thaibinh.edu.vn
 • Trần Thị Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349833002
  • Email:
   mnphuluonh@thaibinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0356623668
  • Email:
   mnphuluonh@thaibinh.edu.vn